Kde nájsť všetky informácie o počítači Mac?

<

V službe Friendfid odkaz na zaujímavú stránku blikal: appleserialnumberinfo.com. To vám umožní získať podrobné informácie o takmer všetkých Mac, uvoľnených od roku 2000. Ak to chcete urobiť, stačí zadať sériové číslo počítača (nájdete ho kliknutím na jablko na paneli s ponukami, potom vyberte položku O tomto Mac a potom Viac informácií).

Sériové číslo appleserialnumberinfo.com bude informovať technické špecifikácie počítača, dátum vydania, či je záruka platná, či sú distribuované niektoré programy spoločnosti Apple, koľko RAM je možné pridať. Stránka tiež vedie záznamy o ukradnutých počítačoch, takže keď si zakúpite podporovaný počítač Mac, môžete si ho skontrolovať (ale majú malú základňu).

<

Populárne Príspevky