Čo spôsobuje nedostatok spánku

Štúdie ukazujú, že emočné centrá mozgu veľmi akútne vnímajú nedostatok spánku. To môže nepriaznivo ovplyvniť procesy mozgu, ako je učenie a pamäť.

Výskumný pracovník Matthew Walker a jeho kolegovia uskutočnili experiment, na ktorom sa zúčastnilo 26 zdravých ľudí. Niektorí dobrovoľníci mali možnosť spať, zatiaľ čo iní boli zbavení 35 hodín. Nasledujúci deň výskumníci naskenovali mozgy účastníkov v čase, keď im boli vystavené rôzne obrazy, ktorých celkový počet bol 100. Spočiatku boli neutrálne (obraz lyžice alebo košíka), ale potom sa stali negatívnymi (obraz žraloka alebo viperového útoku).

V dôsledku toho ľudia, ktorí nemali spánok, reagovali 60% aktívnejšie na negatívne emočné obrazy. Výskumníci to pripisujú vypnutiu funkcie kontroly emócií prefrontálneho laloku mozgu.

V dnešnom svete ľudia venujú čoraz menej času spánku, ale to negatívne ovplyvňuje ľudské správanie. Nezabudnite na to.

Dobrý a zdravý spánok!

cez Emotions Run Amok v mozgu zbaveného spánku

<

Populárne Príspevky