Ako organizovať prácu v tíme tímu Wunderlist - jeden z najlepších softvérových produktov

<

Tento príspevok je súbor odporúčaní od marketingového tímu v rámci projektu 6Wunderkinder, o ktorom všetci čitatelia z PC-Articles vedia vďaka Wunderlist a Wunderkit.

Šesť zamestnancov pomáha propagovať a zlepšovať projekt, ktorý využíva viac ako 4, 4 milióna ľudí na celom svete. Samozrejme, v takejto práci je dôležité zostať organizované. Ako to urobiť najlepšie?

Tím obchodníkov, ktorí pracujú na propagácii a rozvoji Wunderlistu, nielen pozostáva z ľudí s rôznymi záujmami a vkusom, ale aj od ľudí z rôznych krajín. V takejto "pestrej" spoločnosti je mimoriadne dôležité používať spoločné normy a prístupy k termínom, plánovaniu a vykonávaniu práce.

Zoznam hlavných povinností tímu zahŕňa prácu s tlačou, navrhovanie prototypov, propagáciu v sociálnych sieťach, vytváranie video tutoriálov pre používateľov.

Aby sa zabezpečilo, že všetky úlohy sa vykonávajú efektívne, vytvoria sa zoznamy úloh a projektov, ku ktorým majú prístup všetci členovia tímu. Existuje napríklad samostatný zoznam, v ktorom sú všetky nápady pre budúce príspevky v firemnom blogu zhrnuté: takto si nemôžete zabudnúť na dobrý nápad, ktorého realizácia momentálne nie je čas.

Samotný marketingový obchodník používa svoj softvérový produkt na zostavenie plánu obsahu a publikovanie blogových príspevkov podľa vopred stanoveného a dohodnutého harmonogramu. Okrem toho tím vidí všetky lehoty a dostáva pravidelné pripomienky na svoje tablety, chytré telefóny a prenosné počítače, aby nedošlo k tomu, aby sa v zmätku práce nestratilo nič.

Aby každý účastník nezávisle kontroloval, aké úlohy mu boli pridelené, vedenie oddelenia alebo iní zamestnanci (v závislosti od pridelených úloh a interných projektov) priradí úlohy iným členom marketingového oddelenia pomocou vhodnej voľby v Wunderlist Pro. Každé pondelok tím uskutočňuje výslovné stretnutie a stanovuje zoznam priorít pre nadchádzajúci pracovný týždeň. Všetky poznámky a zoznamy sú zostavené v zozname Wunderlist a potom je pre každú úlohu pridelená zodpovedná osoba.

Obchodníci so službou Wunderlist nedrží záznamy počas stretnutí alebo pri vytváraní nových projektov: papiere a notebooky s úlohami a poznámkami sú často stratené a nie veľmi vhodné na triedenie a monitorovanie.

Práca medzi zamestnancami oddelenia je koordinovaná v tej istej aplikácii pomocou Centra aktivít. Je to dosť jednoduchý spôsob, ako priebežne monitorovať celkový pokrok tímu pri dosahovaní jeho cieľov. Tiež tu môžete priradiť nových zodpovedných, stanoviť nové úlohy a všeobecne vidieť, kto je v tíme, než v blízkej budúcnosti. Tak marketingovci Wunderlist pracuje nielen v rámci oddelenia, ale aj s copywritermi, umeleckými riaditeľmi a vývojármi projektov.

Nádherne, ale s použitím toho istého produktu, ktorý vyvíjajú, propagujú a predávajú, obchodníci so službou Wunderlist dokázali posúdiť silné stránky a flexibilitu vývoja a výrazne uvoľniť firemnú a osobnú poštu z úloh, ktoré neustále nahromadili.

Používate Wunderlist vo svojej práci?

<

Populárne Príspevky