VITO MobileDownloader 2.2 - sťahovanie bez šumu a prachu

<

S lacnejším GPRS internetom, príchod veľkého množstva mobilných zariadení s bezdrôtovou komunikáciou a vysokokapacitnými pamäťovými kartami, potreba používať hlučný osobný počítač na dlhé sťahovanie postupne mizne. Ale v štandardnom systéme Windows Mobile neexistujú žiadne nástroje na plnú implementáciu sťahovania, takže sa musíte obrátiť na VITO MobileDownloader.

VITO MobileDownloader je funkčný správca načítania pre mobilné zariadenia. Program je zabudovaný do vreckového počítača Internet Explorer a umožňuje súčasne sťahovať viac súborov. Na automatické prevzatie súborov dochádza k automatickému opätovnému vytočeniu a automatickému obnoveniu sťahovania po zlyhaní pripojenia. Tiež implementované a štatistiky, ktoré ukazujú, koľko návštevnosti a peniaze boli použité na stiahnuté súbory.

Nevýhodou programu je jeho platba - 7 USD.

<

Populárne Príspevky