100 spôsobov, ako používať virtuálneho asistenta

<

Pokúste sa využívať služby virtuálneho asistenta. Manažér elektronickej kancelárie používa technológiu elektronickej pošty a umožňuje vám šetriť čas a peniaze pre vaše podnikanie.

Pre účtovníctvo:
- príprava a zasielanie faktúr zákazníkom
- zadávanie mesačných transakcií v účtovnom programe
- overovanie bánk, kreditných kariet a iných účtov
- zasielanie pripomienok na zaplatenie účtov včas

Pre správu databáz:
- zadajte údaje do vizitky do databázy
- sledovanie marketingových kampaní a zhrnutie správy
- posielanie pravidelných šekov, pripomienok a správ zákazníkom
- odosielanie faxov a vysielanie e-mailov

Desktop Edition:
- vytvárať a tlačiť brožúry a vizitky
- vytváranie letákov, cenníkov a iných marketingových dokumentov
- prezentovanie, tlač a zasielanie pravidelných zákazníckych bulletinov
- príprava profesionálnych certifikátov pre účastníkov seminára
- tlač loga pomocou loga spoločnosti alebo iného umenia

Internetové služby:
- údržba databázy účastníkov
- uverejňovanie oznámení a správ
- vyhľadávanie informácií na internete
- upravovanie a nahrávanie nových informácií na webových stránkach

Poštové a e-mailové služby:
- prijímanie pravidelných a elektronických zásielok, ich triedenie a odstránenie nežiaducej korešpondencie
- Odpovede na rutinné požiadavky na e-mail
- sledovanie objektov dôležitých pre klienta

101 + spôsoby použitia virtuálneho asistenta

<

Populárne Príspevky