Musím bežať dlho a tvrdo na zvýšenie rýchlosti o 10K?

<

Mnoho bežcov nesprávne verí, že zvýšenie rýchlosti a pevnosti nôh môže byť dosiahnuté len s dlhými jazdami. Všetko je skvelé, ak sa vám na víkendoch páči veľmi dlhý beh a máte potešenie z toho. Ak sa však budete snažiť dosiahnuť výsledky, potom je jednoduchší spôsob zvýšenia rýchlosti na stredných vzdialenostiach, napríklad 10K.


Autorské práva Shutterstock

Výskumníci z Kodanskej univerzity uskutočnili štúdiu, v ktorej skupina bežcov znížila tréningový čas o polovicu, ale značne zlepšila čas na diaľku. Skupina použila metódu 10-20-30. Jej podstatou je, že po zahriatí spustíte 10 sekúnd pri maximálnej rýchlosti, potom po dobu 20 sekúnd bežíte s priemernou rýchlosťou a zvyšné 30 sekúnd bežíte v uvoľnenom stave. A tak 6 opakovaní bez pauzy. Výskumníci tvrdia, že ide o skvelú alternatívu k dlhým behom.

Skúsi?

<

Populárne Príspevky