Krátky preklad obmedzuje všetky písmená na 500 znakov!

<

Vavríny Twitteru nedávajú odpočinok začínajúcim podnikom. Môžete počuť tu a tam: "Nemysleli na nič nové!" Alebo "Používatelia s obmedzením, zmenšili myšlenky, šli do mobilu - po tom všetkom by som to mohol urobiť!" A tak ďalej. Tu a na území e-mailu prišli milovníci výstižnosť. Nová spúšťacia služba Shortmail vám obmedzuje veľkosť vášho listu a pokúša sa všetkými spôsobmi, ako urobiť e-maily tak pohodlné ako Twitter.

Ak chcete vytvoriť účet v službe Shortmail, musíte sa prihlásiť pomocou služby Twitter. Neexistuje žiadny iný registračný systém, a to je skvelé - iba užívateľ Twitter môže posúdiť správnosť obmedzení.

Hlavná vec, ktorá túto službu robí - obmedzuje korešpondenciu na 500 znakov. Nemôžete posielať ani prijímať viac než tento počet znakov.

Druhým znakom tejto e-mailovej služby bol prístup k korešpondencii, ktorá zahŕňa súkromné, známejšie, komunikáciu poštou a verejnú diskusiu, ktorej príklad možno vidieť tu.

Táto služba je ďalším pokusom znížiť tok prichádzajúcej a odchádzajúcej korešpondencie, od ktorej sa takmer každý, kto pracuje v kancelárii, stýka.

Shortmail

<

Populárne Príspevky